Welkom

Welkom op de site van Future Children!

Latrines voor Aguacate Belize


Aguacate een Maya dorp in de bergen van zuid Belize. Dit meerjaren plan behelst het financieren en samen bouwen van 50 latrines. Op deze locatie waar 450 mensen wonen waaronder ca. 280 kinderen, waren de voorzieningen niet goed. De mensen in het dorp toonden zelf veel interesse en wilden graag werken aan verbetering. 


Lees meer over dit project

KITOS - Kids to school Mumbai India


Dit is een meerjaren plan en behelst kansen bieden aan 50 kinderen die tot heden leven en werken op een vuilnisbelt in deze grote stad. De leefomstandigheden waren onder het menswaardige en de kans op een zelfstandige toekomst met basis waarden uiterst klein.


Lees meer dit project

Vrijwilligers naar Umang India


15 personen die werken op een zorgboerderij waar geestelijk- en verstandelijk gehandicapten wonen. Deze kinderen zijn al jong opgenomen in een weeshuis en zijn helaas nooit geadopteerd.


 Lees meer dit project